Økt industriell verdiskaping på Helgeland

Vårt mål

Målet til Inkubator Helgelander å gi gründere og etablerte bedrifter en raskere og sikrere vei fra ide til kommersialisering og vekst. Målgruppen er forretningsideer med stort vekstpotensial og innovasjonsgrad.

 

Våre tjenester

Inkubator Helgeland bistår gründere og etablerte bedrifter som har ideer til nye produkter, nye tjenester, nye markeder eller forbedring av eksisterende produkter eller tjenester. Vi tilbyr gründere og etablerte bedrifter faglig støtte til utvikling og kommersialisering av ideer, kobling til innovasjons- og FoU aktører i vårt nettverk og hjelp til å skaffe finansiering fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

 

Vår kompetanse

Våre rådgivere har kompetanse innen ideutvikling, tidlig fase bedriftsutvikling, strategi, salg, markedsføring, selskapsdrift, organisasjonsutvikling, industrielle utviklingsprosesser, finansiering og kapitalinnhenting.

 

Vårt nettverk

Inkubator Helgeland samarbeider med Innovasjon Norge, etablerersentre, næringshager, FoU-institusjoner, akademia og andre innovasjonsmiljøer for å gi din idé best mulig vekstgrunnlag. Inkubator Helgeland har nasjonal status og er en del av Sivanettverlet.

 

Våre støttespillere

Vi kan tilby gründere og bedrifter subsidierte tjenester, takket være våre støttespillere; Aker Solutions Sandnessjøen, Alcoa, Helgeland V&M, Miras, Mo Industripark, Momek Group, Rana Gruber, Øijord & Aanes, Nordland Fylkeskommune og Siva.